19 juni liturgie

Orde van dienst voor 1e zondag na Trinitatis, 19 juni 2022     – kleur groen – vaderdag

Welkom en mededelingen

GedachtenisJan Marinus Boone

Zingen openingslied: Psalm 57:1 en 5                           (met Zanggroep?)

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria:     Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:                       Lied 995:1 en 2

Gebed om Ontferming

Zingen:                       Lied 886:1  (Ned.)

Kindermoment

Gebed om de heilige Geest

Lezing OT:  Ruth 3

Zingen:           Lied 841:1

Lezing  NT:  Galaten 4:3-7 en 5:13-14

Zingen:           Lied 841:2

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:              Lied 673:1,2,3 en 4                             (met Zanggroep?)

Gebeden:          dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen `Onze VaderĀ“: Lied 1006                         

Zingen slotlied:  Lied 793:1 en 2

Zending en Zegen

Zingen:               Lied 793:3