19 maart liturgie

Orde van dienst voor zondag Laetare, zondag 19 maart 2023  te Kruiningen

met medewerking van Zanggroep o.l.v. Leo Polderman ??

Welkom en mededelingen

Openingslied:   Psalm 23C: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Lezing:               Psalm 23                                 Liesbeth van Woerden

Zingen:             Psalm 23C: 3 en 5

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming

Zingen:            Lied 546: 1,2 en 5                       – met Zanggroep ?

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:   Efeziërs 5:1-2 en 6-14

Zingen:          Lied 326: 1 en 2

Lezing:   Johannes 9: 1-7 en 13-17

Zingen:     Lied 326: 3 en 4

Lezing:   Johannes  9: 24 – 41

Zingen:     Lied 326: 5 en 6

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen: Lied 636: 1 en 3                                         – met Zanggroep?

Aandacht voor Inzameling

Dankgebed en Voorbeden             met acclamatie refrein Lied 596   – met Zanggroep ?

Zingen slotlied:   Lied 909: 1,2 en 3

Zending en Zegen:   3 x Amen