20 november liturgie

Orde van dienst voor Eeuwigheidszondag, 20 nov. 2022

met gedachtenis van overledenen en medewerking van Zanggroep

Welkom en mededelingen

Openingslied:  Psalm 138:1 en  2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria: Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:  Psalm 138:4

Gebed om Ontferming

Zingen glorialied: Lied 657: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

1e Lezing OT: II Koningen 13:13-25

Zingen: Lied 949: 1,2,3 en 4

2e Lezing NT:   Lucas 21:5-9 en 28-33

Zingen:       Ave Verum corpus

Verkondiging.

Orgelmeditatie

Zingen: Lied 835: 1,2,3 en 4

Inleiding op gedachtenis

Gedicht:   De mensen die wij missen..     Matthijn Buwalda, sela-lied

Zingen: Lied 961       2 x                Zanggroep en gemeente

Noemen van namen: 3 blokjes van 3 namen met zingen van Lied 961

Gedachtenis door gemeenteleden

Zingen: Lied 961

Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed en ┬┤Onze Vader..┬┤

Zingen:  Lied 793:1 en 2

Zending en Zegen

Zingen: Lied 793: 3