21 mei 2023

ZONDAG 21 mei 2023  10 uur Prot Gem Johanneskerk Kruiningen

Kijk naar de vogels!

—————————————————————————————

Klokgelui, orgelspel

Welkom

Lied 834: 1,2 Lof zij de Heer

Stilte, drempelgebed, bemoediging, groet

Klein gloria

Openingsgebed

Als gebed om ontferming zingen wij Lied 745: 2,4

Als glorialied zingen wij a capella Lied 309a Gloria a Dios

Kijk naar de vogels…

Filmpje (via app mail)

Lied 891: vers 1 of liever: Opwekking 488: 1 Heer, ik kom tot U 

Gesprek met de kinderen (nav de twee munten met vogels)

Inleidend woord op de lezingen

Psalm 102: 1-8, 13-15 en 26-29 en Psalm 103: 1-5 NBV 21

Zingen: Psalm 103: 2

Lucas 12: 22-34 NBV 21

Lied 978: 3,4 Gij hebt de bloemen op de velden

Overdenking: (aan het einde illustratie pelikaan svp laten zien)

Lied 903: 1,2,6 Zou ik niet van harte zingen 

Gebeden  – Stilte – Onze Vader via beeld en geluid via Youtube:

Onze Vader verborgen https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk

Aankondiging Collecte

Staande: Lied 981 Zo lang er mensen zijn op aarde

Zegen, beaamd door Lied 425 Vervuld van uw zegen

Orgelspel

Een fijne zondag gewenst!