21 november liturgie

Orde voor gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag, 21 november 2021 te Kruiningen

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied:   Psalm  121: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria:    Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:              Psalm 121: 4

Gebed om Ontferming

Zingen:            Lied 657: 1 en 2

Kindermoment

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Johannes 13:31-14:3

Zingen:        Lied 663: 1 en 2

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:  Lied 667: 1, 2, 5 en 6

Inleiding op gedachtenis

Gedicht:  ‘Vriendschap’  van Nel Benschop door  Geraldine Hoogendijk

Zingen: Lied 199   ‘Koester de namen die wij hier gedenken…’  3x   (alleen deze koortekst)

GedachtenisI    4 namen  + zingen: Koester de namen…  II  4 namen + zingen    III 5 namen + zingen

                          IV  Algemene gedachtenis + zingen

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en ´Onze Vader..´

Inzameling van gaven:   Kerk in Actie   Pastoraat

Zingen slotlied: 727: 1,2en 3

Zending en Zegen:    

Zingen:  727: 10

            Koffiedrinken na afloop is mogelijk voor genodigde gasten en kerkenraad