22 januari liturgie

Orde van dienst voor zondag 22 januari 2023  in Johanneskerk te Kruiningen,

     met bediening van de heilige doop aan Livia Adriana de Koster.

     Welkom en mededelingen ( gedachtenis van Gommert Cornelis Traas)

     Openingslied:   Psalm 139: 1 en 8

     Stille voorbereiding

     Bemoediging en Groet

     Zingen  klein gloria:   Lied 195

     Toelichting bij de zondag

     Gebed om Ontferming

     Zingen:  Lied 837: 1 en 4

     Gebed om de heilige Geest

     Lezing:  I KorintiĆ«rs 1:1-17        en         Zingen:  Lied 314:1

     Lezing:  Mattheus 5:1-12          en          Zingen:  Lied 314:3

    Verkondiging

    Orgelmeditatie

    Zingen:  Lied 966: 1 en 3

    Doopgebed  en Zingen:  Lied 781:1,2,3 en 4   (na voorspel)

    Doopbelijdenis ouders en uitreiken doopkaars

    Zingen Geloofsbelijdenis:  Lied 340B

    Doopbediening

    Zegenbede  en zingen:  Psalm 134: 3

   Inzameling  ter attentie:  missionair werk in Ned.

   Gebeden:  dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

    Zingen slotlied:  Lied 966: 4 en 5

    Zending en Zegen:  zingen 3 x Amen           Inzameling bij uitgang: Missionair werk Ned.