23 juni schoolkerkdienst


Op 23 juni vond de jaarlijkse school-kerkdienst plaats. De dienst is voorbereid door de dominee, de jeugdouderling en het team van de basisschool De Welle. Van tevoren zijn de kinderen druk bezig geweest met het thema van deze dienst: “De Goede Herder” . Er zijn tekeningen, schaapjes en filmpjes gemaakt, die we tijdens de dienst konden zien en beluisteren. Aan de dienst werd meegewerkt door de kinderen middels gebeden, schriftlezingen en de kinderen mochten meehelpen met het collecteren. De muziekgroep speelde liederen die van toepassing waren op het thema. Na de dienst kreeg iedereen een koekje in de vorm van een schaapje. Bij het koffiedrinken na de dienst in de wandelkerk was het een gezellige drukte. We kunnen terugzien op een geslaagde, leerzame school-kerkdienst.