24 november liturgie

Orde van Dankdienst voor Gewas en Arbeid op woensdag 24 nov.  2021 te Kruiningen

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied: Psalm 68: 3 en 7

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria:    Lied 195

Toelichting bij de Viering

Zingen:                        Psalm 68:9

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:    Genesis 21: 22 – 34

Zingen:               Lied 653:1

Schriftlezing.    Johannes4: 4 – 26

Zingen:                Lied 653: 3 en 7

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:             Lied 608: 1 en 2

Gedicht:      Als je dorst  hebt…   van Wynette Schouten

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van gaven

Zingen Slotlied:  Lied 245: 1 en 2

Zending en Zegen

Zingen:              Lied 245: 3