25 juli liturgie

Intochtslied: Psalm 107: 1 en 10    Gods goedheid houdt ons staande

Stil gebed, votum en groet

Lied: 195 Klein Gloria  

Gebed van verootmoediging

Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven

Lied: 283: 1, 3 en 5                       In de veelheid van geluiden  

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen: Joh 6: 1-15 5 broden en 2 vissen  

1e Lezing; 2 Thess. 2: 1- 12        Wat vooraf gaat aan de komst van de Heer

Lied: 1012: 1 en 2                        Geef aan de wereld vrede Heer

2e Lezing: 2 Thess 2: 13 – 3: 5 Lied: 1012: 3, 4 en 5                    Doe ons van een ander vuur in gloed staan

  Uitleg en verkondiging: Iedereen zal een ontmoeting hebben met Jezus!

Lied: 939: 1, 2 en 3                    Op u alleen stel ik mijn hoop  

Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader  

Aanwijzing voor de collecte  

Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4            Ga met God en Hij zal met je zijn Zending en zegen, beantwoord met lied 425