28 november liturgie

Orde van dienst voor 1e zondag van Advent, 28 nov. 2021

Thema: In blijde verwachting….beloofd, verzwegen en verborgen!

Welkom en mededelingen

Openingslied: Psalm 25A: 1

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen:          Psalm 25A: 2

Toelichting bij de viering

Bloemschikking en aansteken van 1e Adventskaars

Zingen Muziekgroep:  Je draagt het niet alleen…     (als Gebed om Ontferming)

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen met muziekgroep Kinderlied: Monsters in je hoofd..!

                                                                                         kinderen naar nevendienst

I.  Lezing en Bezinning:  Lucas 1: 5-7

Zingen:  Lied 942:1

II.  Lezing en Bezinning:  Lucas 1:8-18

Zingen:  Lied 942: 2

III. Lezing en Bezinning: Lucas 1:19 -25

Zingen: Lied 942:3

Orgelmeditatie                                                                                                                                                                

                                                                                   kinderen terug uit nevendienst

Zingen Muziekgroep: Opw. 766   Als de hemel openbreekt….

Toelichting bij Inzameling

Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader….

Zingen slotlied met Muziekgroep: Opw. 798   Houd vol…

Zending en Zegen:          

Zingen antwoord: Lied 425