25 september Liturgie

Liturgie Ananias en Saffira, Kruiningen, 25 september 2022, 10.00 uur
 1. Welkom en mededelingen
 2. Intochtspsalm: Psalm (lied): 32: 1 en 2
 3. Groet en Bemoediging
 4. Zingen Klein Gloria
 5. Drempelgebed
 6. Lied 216: 1, 2 en 3
 7. Kyriegebed
 8. Glorialied: Lied: 675: 1 en 2
 9. Gebed voor het openen van de Schrift
 10. Lezing O.T.: Jozua 7: 19-26
 11. Lezing N.T.: Handelingen 5: 1-11
 12. Preek
 13. Lied 415: 1, 2 en 3
 14. Kinderen komen terug
 15. Dienst van de gebeden
 16. Collecte
 17. Slotlied: Lied 981: 1 t/m 5
 18. Priesterzegen: Numeri 6: 24 afgesloten met Amen, amen, amen (431c)