27 november liturgie

 Orde van dienst voor zondag 27 november 2022, 1e Advent

 met Kindernevendienst en medewerking van de Muziekgroep.

 Thema:   Wandelen – als bij het licht van de nieuwe dag !

                                        Welkom en mededelingen

Openingslied: Psalm 122: 1 en 2

Stille voorbereiding /    Bemoediging en Groet

Aansteken van 1e Adventskaars                              (geen klein gloria)                       

Toelichting bij de zondag

Zingen:        Psalm 122:3

Gebed om Ontferming

Zingen Muziekgroep:  Opw. 770  Hoe wonderlijk mooi is uw enige Naam…

Gesprek met kinderen

Zingen Muziekgroep:  Opw. 501  Laat uw vrede heersen…

Lezing OT:        Jesaja 2:1-5

Lezing epistel:   Romeinen 13:8-14

Zingen Muziegroep: Opw. 600 Open mijn ogen… 

Lezing evangelie: Mattheus 20:29 – 21:11

Zingen: Lied 440: 1 en 4

Verkondiging   

Orgelmeditatie  en  Zingen: Lied  1016:1,2 en 3

Zingen Muziekgroep kinderlied:  Het allerleukste lied..

Gaven en Gebeden:  dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen slotlied:  Lied 444: 1,3 en 4

Zending en Zegen:     Zingen 444:5

Muziekgroep:   Opw. 767 Familie…         

Inzameling:  Kerk in Actie  Werelddiaconaat: Colombia