28 mei Liturgie

Orde van dienst voor zondag 28 mei 2023, Pinksteren in PG Kruiningen

met medewerking van de Muziekgroep

Thema:  Door lijden en beproeving ….voltooide rust…!

Welkom en Mededelingen

Zingen openingslied:    Lied 672: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Toelichting bij de zondag

Gebed om Ontferming

Zingen:         Psalm 87: 1,2, 3 en 4

Zingen Muziekgroep:   Opw.  623:  Laat het huis gevuld zijn….

Zingen  Muziekgroep

Lezingen:    Jesaja 14: 3-8

                     I Petrus 4: 7-19

Zingen:     Lied 678: 1, 4 en 9

Lezing:      Handelingen  2:1-13

Zingen Muziekgroep:   Sela  : De wind steekt op….

Verkondiging vanuit I Petrus 4: 12- 15      (zie werkvertaling)

Orgelmeditatie

Zingen:  695: 1,2,3,4 en 5

Gebeden:

Zingen Muziekgroep:   Opw.  488 : Heer, ik kom tot U….

Zending en Zegen

Zingen:     Lied 672: 6 en 7