29 mei liturgie

LITURGIE ZONDAG 29 Mei 2022
PG Kruiningen

Voorganger: pastor Erik Orgel: Dhr. E van de Kamp
 

Voor de dienst orgelimprovisatie                                            

Welkom en mededelingen door ouderling
Aanvangslied:
(1) Lied95: 1,2,3                     Steek nu voor God de loftrompet                    
Votum / Stil gebed
Bemoediging / groet

Zingen “Klein Gloria”

Kort woord van inleiding            “Leer mij bidden … ”

Gebed om toe-wending en ontferming 
              
Wij bidden samen: Heer zie ons aan, Christus wees met ons begaan. (3x)
(2) Lied130:1,2,3                    Uit diepten van ellende

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

(3) Lied275:1,2,4,5                 Heer onze God hoe zijt gij aanwezig                                      

Schriftlezingen:

1ste lezing            1 Samuel 1: 4-18   BiGT

(4)Lied887                              Wees stil en weet Ik ben uw God

2de lezing:           1 Tessalonicenzen 5:16-18

Acclamatie
(5)Lied914 1,2,3                     Geef mij Heer mij los te zingen

Overdenking                       Leer mij bidden  …                   

(6) Lied791:1-6                       Liefde eenmaal uitgesproken.

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Dankzegging – voorbede
           
Wij bidden samen: Erbarm U Heer, Erbarm U.          (4x)

 – stil gebed –

Gezamenlijk bidden van het Onze Vader   
Amen

__________________________________________________________________________________                                       

Slot lied:          
(7) Lied906 1,6,7,8                  Heer kom in mij wonen
Heenzending en Zegen  + zingen
(8) Lied425                             Vervuld van uw zegen