3 oktober 2021

Orde voor Doopdienst op zondag 3 okt. 2021 in Johanneskerk te Kruiningen

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied: Psalm 119: 6 en 12

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:   Psalm 119: 44

Gebed om Ontferming

Glorialied:    Psalm 97:6     (na voorspel)

Kindermoment

Zingen Kinderlied:  Hoger dan de blauwe luchten   (zie bijlage)

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:   EfeziĆ«rs 5:6-20

Zingen:  Lied 1005:1

Lezing:  Johannes 8: 12-20

Zingen Lied:1005: 2 en 4

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen Lied 780: 1,2,3,4 en 5 (voorspel)              kinderen  worden binnengebracht

Doopgebed

Doopbelijdenis ouders en gemeente

Uitreiking doopkaars

Zingen geloofsbelijdenis:  Lied 340-B      – doopkaarsen worden aangestoken aan Paaskaars

Doopbediening

Zegenbede

Zingen: Opw. 214: Ik wandel in het licht met Jezus…. 1 en 3  (zie bijlage)

Dankgebed en Voorbeden

Zingen slotlied:   Lied 868: 2 en 5

Zending en Zegen:   3 x Amen