30 juni Liturgie

Orde van dienst voor 2e zondag van de zomer, 30 juni 2024, met viering Heilig Avondmaal

Welkom en Mededelingen

Openingslied:   Psalm 124: 1 en 3

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:  Psalm 124:4

Gebed om Ontferming

Zingen:  Lied  654: 6 en 5                         (deze volgorde)

Gebed om de heilige Geest

Lezing OT:  I Samuel 24: 6 -16

Zingen:  Lied 321: 1 en 2

Lezing NT- epistel:  Galaten 1:11-20

Zingen: Lied 321: 3 en 4

Lezing NTevangelie: Handelingen der Apostelen 9: 1-19

Zingen:    Lied 321: 5 en 7

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:  Lied 221: 3 en 2                        (deze volgorde)

Te attentie van inzameling en Gebeden

Zingen:  Lied 377: 1, 3 en 4             (gereed maken van de tafel)

Tafelgebed      en Zingen:  Heilig, heilig  heilig :  Lied 985:1

Vredegroet

Uitdeling van brood en beker

Dankgebed en   ‘Onze Vader…’

Zingen slotliedLied 377: 5,6 en 7

Zending en Zegen  en Inzameling:  Moqimi en kerk