31 maart liturgie

   Orde voor Paasviering op zondag 31 maart 2024,

   met medewerking van Muziekgroep o.l.v. Marc v.d. Berge                                Kleur: wit

Welkom en mededelingen;

Zingen openingslied:  Psalm 118: 9 en 7              (deze volgorde) 

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen terwijl nieuwe Paaskaars binnengedragen wordt:   Lied 633: 1,2,3 en 5

Toelichting bij de zondag

Zingen Muziekgroep:             Armen van oneindig

Gebed om Ontferming

Zingen Glorialied:    Lied 608: 2 en 3

Kinderverhaal

Zingen Muziekgroep:             De steen is weg

Gebed om de heilige Geest;

Lezing OT:                 Jeremia 33:1-3  en 1- 16

Zingen:           Lied 643: 1,4 en 5

Lezing  NT:                 Marcus 16:1- 8

Zingen:            Lied 643: 7,8 en 9

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:              Lied 611: 1,3 en 4                           (na voorspel)

Zingen Muziekgroep:                   Familie

Ter attentie van Inzameling:  Paascollecte kerk in Actie voor Colombia/  Moqimi

Gebeden:  dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader….

Zingen Slotlied:           Lied 641: 1,2 en 4

Zending en Zegen

Zingen als acclamatie:   Lied 634:2

Inzameling  en  UitdelingOpen deur en bloemen

                      Koffie- drinken in Wandelkerk