31 mei Liturgie

Orde van dienst voor Pinksteren op zondag  31 mei 2020

                   in de Johanneskerk te Kruiningen

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied:  Psalm 62: 4 en 5

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen Klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag                 en Afbeelding

Zingen:   Psalm 62:7

Gebed om Ontferming

Zingen Gloria:   Lied 302: 1 en 4

Kindermoment  en     Kinderlied

Gezongen gebed om de heilige Geest:  Lied 670: 1,2,3 en 6

Schriftlezing O.T. :   Exodus 24

Zingen:    Lied  364: 1,3 en 4

Schriftlezing N.T.:    Johannes 14:21- 27

Zingen:    Lied 364: 5 en 6

Verkondiging: uitEx. 24:7-8 en Joh. 14:25-27 (werkvertaling)

Orgelmeditatie                                   en Afbeelding

Zingen: Lied 677: 1,2 en 3                     – na voorspel

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling – Luisterlied via beamer

Zingen slotlied:   675: 1 en 2

Zending en Zegen;  3 x Amen ( Lied 431C)