5 februari Liturgie

Protestantse gemeente te Kruiningen

Orde van dienst voor zondag 5 februari 2023

Voorbereiding

orgelspel

mededelingen door ambtsdrager van dienst

zingen: psalm 107 vers 1 en 13

stilte

bemoediging en groet

klein gloria

kyriegebed met na “Zo bidden wij U samen”: 299e

gloria: psalm 89 vers 1 en 4

Dienst van het Woord

gebed

lezing: Genesis 1 vers 1 – 10

lied: 701 vers 1, 2, 4

lezing: Matteus 8 vers 23 – 27

lied: 352 (wisselzang) vers 1 allen, 2V, 3M, 4A, 5V, 6M, 7A

uitleg en verkondiging

orgelspel

lied: 940

Dienst van gebeden en gaven

dankgebed, voorbeden (met gezongen responsie 367e), stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

aandacht voor inzameling van de gaven

Uitleiding

slotlied: 919 vers 1, 3, 4

wegzending en zegen (beantwoord met 431c)