6 juni liturgie

Orde van dienst voor zondag 6 juni 2021, in  Johanneskerk te Kruiningen

                    met viering van Heilig Avondmaal.  lit. kleur: groen

Welkom en mededelingen

Openingslied: Psalm 81:1, 4 en 8

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet:

Zingen Klein Gloria:  uit Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen: Psalm 81: 9 en 11

Gebed om Ontferming

Zingen: Lied 687: 1 en 2

Kindermoment

Zingen (als gebed om de Heilige Geest): Lied 687:3

Lezing O.T. :  Hosea 2:13-19

Zingen:  Lied 678: 1 en 2

Lezing N.T.:  Johannes 3:22 – 4:3

Zingen: Lied 678: 4 en 9

Verkondiging uit Hosea 2:17-18 en Joh. 3:29-30

Orgelmeditatie

Zingen: Lied 907: 1 en 4

Voorbeden

Zingen: Lied 384: 1,2,3,4,5 en6   (gereed maken tafel)

Tafelgebed en Zingen ‘heilig, heilig, heilig’ uit:  Lied 985:3

Uitdeling van brood en beker

Dankgebed  en ‘Onze Vader’.

Zingen slotlied: Lied 305: 1,2 en 3

Zending en Zegen: 3 x Amen (gezongen)

Inzameling van gaven: Moqimi-project (HA)  en kerk