6 oktober 500 jaar Protestantse Kerk, 100 jaar predikant

Een paar maanden terug sprak ik drie collega’s. Dat was nuttig en gezellig. We hebben allemaal een ‘verleden’ met het Zeeuwse dorp Kruiningen en zoiets schept een band. Eén van de vier telde voor de grap onze dienstjaren op: blijken we dit jaar samen 100 jaar dominee te zijn. “Daar moeten we wat mee doen!”, zei de wijste van het stel. “En laten we dat dan in Kruiningen doen.”, zei de meest doortastende. Waarop de meest geleerde met een prachtig programma kwam.

En Kruiningen? Die bleken het een puik plan te vinden en gaan ons zeer gastvrij ontvangen. En een ieder die nieuwsgierig is naar wat die vier dominees te zeggen hebben na 100 jaar predikantschap en wat dat met Kruiningen te maken heeft. Het wordt geen egotrip, meer een blik op hoe het protestantisme zich ontwikkelde en voor welke uitdagingen we als kerk vandaag de dag staan. En dus werpen we ook een blik vooruit: Kerk 2025 en verder…

Wil je het meemaken? Dat kan natuurlijk: vrijdag 6 oktober 20.00 uur in de prachtige oude Johanneskerk in Kruiningen (inloop vanaf 19.30) het programma duurt tot 21.45 uur, daarna is er een informeel samenzijn. De toegang is geheel gratis.

En graag tot vrijdag, mede namens Karin van den Broeke, Sophie Bloemert en Leon van den Broeke

 

STATION KRUININGEN – waar het begon

 

500 jaar Protestantse Kerk, 100 jaar predikant

 

 

Op een vroege zondagmorgen in februari 1987 lag station Kruiningen nog in de mist. 

Het was mijn eerste kennismaking met dorp en hervormde gemeente, begin van een bijzondere periode. Op de zonnige 31e  mei werd ik immers in het ambt van predikant bevestigd. In Kruiningen heb ik geleerd wat het is om dominee te zijn. Om daarna verder te kunnen reizen naar het volgende station, Leiden. 

En toen werd Kruiningen voor Karin van den Broeke haar eerste station als predikant. Ook zij leerde daar het vak. In 1997 werd zij opgevolgd door Gerrit van Dijk. Voor hem was Kruiningen eveneens de eerste gemeente. En u kent Leon van den Broeke, die in de zomer van 1966 werd geboren in Kruiningen: dus ook voor hem het eerste station, maar dan anders. Hij leerde orgel spelen – en werd dominee. 

 

Na het begin op Zuid-Beveland ging onze reis in de kerk verder. Tegenwoordig kruisen onze wegen elkaar regelmatig in het regionale en landelijke kerkenwerk. Dat vinden we alle vier leuk en bij elke ontmoeting komt ”station Kruiningen” wel even ter sprake. We zijn dankbaar voor onze ervaringen. 

Dit jaar zijn we samen 100 jaar predikant en het lijkt ons een leuk en zinvol idee om deze mijlpaal met gemeenteleden van Kruiningen van toen en nu te markeren.

Na overleg met de kerkenraad is hiervoor de datum van vrijdag 6 oktober a.s. gekozen. 

 

Graag willen we in gesprek met elkaar en met u een avond doorbrengen, deels in de Johanneskerk, deels in Rond-inn. Daarbij zullen we natuurlijk herinneringen ophalen – mede in het kader van 500 jaar Reformatie – en ons wagen aan een blik op de toekomst van de Protestantse Kerk in het algemeen en de gemeente Kruiningen in het bijzonder. 

 

We beginnen om 19.30 uur met een korte viering. 

Reserveert u deze avond alvast?We verheugen ons op het weerzien!      

 

Met hartelijke groeten, mede namens de collega’s Karin van den Broeke, Gerrit van Dijk en Leon van den Broeke, 

Sophie Bloemert