7 juli liturgie

Orde van dienst voor 3e zondag van de zomer, 7 juli 2024, Johanneskerk te Kruiningen

Welkom en mededelingen

Openingslied:    Psalm 103-C: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen:  klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:          Psalm 103-C: 3

Gebed om Ontferming

Zingen Lofprijzing:  Psalm 103-C: 4 en 5

Gebed om de heilige Geest

Lezing:  Richteren 15: 9-20

Zingen:  Lied 834:3

Lezing:  Marcus 5:1-20

Zingen:  Lied 834: 1 en 2

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:     Lied 322: 1 en 3                                      (met zanggroep?)

Gedachtenis:  Jan Gerard Herbert van der Weele                 (staande)

Zingen ter afsluiting van gedachtenis:      Lied 608:1

Gebeden

Zingen:  Lied 1006   (gezongen Onze Vader)

Zending en Zegen:     3 x Amen

Inzameling

                                     Koffiedrinken in wandelkerk