8 januari liturgie

Orde van dienst 8-1 2023 Kruiningen

Intochtslied 612: 1, 2

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Klein Gloria

Psalm 89: 1, 5 en 6

Gebed om ontferming afgesloten met lied 299 e

Glorialied 869: 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van de Bijbel

Eerste lezing: Jesaja 42: 1-7

Zingen: 459: 1 t/m 5

Tweede lezing: Mattheus 3: 1 t/m 17 

Zingen 524: 1, 2, 5

Verkondiging

Zingen 528: 1,3,4 en 5

Dankgebed voorbeden met daarin 2 x  : zo bidden wij u samen: 367e 

gezamenlijk gebeden Onze Vader

slotlied   362: 1, 2 

Wegzending en Zegen afgesloten met 425