8 maart liturgie

Protestantse gemeente te Kruiningen

Orde van dienst voor zondag 8 maart 2020

Tweede in de Veertigdagentijd

Voorbereiding

– orgelspel

– mededelingen door ambtsdrager van dienst

– zingen: NLB  115 vers 1 en 4

– lezing: Psalm 115

– zingen: NLB 115 vers 6

– bemoediging en groet

– kyrielied: NLB 1005

Dienst van het Woord

– gebed om verlichting met de Heilige Geest

– begin kindernevendienst

– lezing:  Exodus 4: 1 – 23

– lied: NLB 53 vers 1, 3,4,5

– lezing:  Matteus 17: 1 – 8

– lied: NLB 545

– uitleg en verkondiging

– orgelspel

– lied: NLB 806

Dienst van gaven en gebeden

– dankgebed, voorbeden (met gezongen responsie), stil gebed, Onze Vader.

– inzameling van de gaven (2 collectes)

Uitleiding

– slotlied: NLB 905

– wegzending en zegen (beantwoord met 431c)