9 januari liturgie

Orde van Dienst voor de dienst op 9 januari 2022

Johanneskerk in Kruiningen

Aanvangslied:          146: 1, 4 en 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Klein Gloria

KyriĂ«gebed     (afgesloten met kyrie 299E)

Glorialied:      304

Gebed bij de opening van het Woord

     (kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing Oude Testament:            Jesaja 42, 1-9

Lied:       459: 1 (allen), 2 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen), 5 (vrouwen) 6 (mannen) 7 (allen)            

Schriftlezing Nieuwe Testament:        Johannes 1, 19-34

Lied:       456b: 1, 2, 3 en 6

Preek

Orgelspel

Lied:       534

Dankgebed

Voorbeden

     Na iedere intentie:       Zo bidden wij U:  Heer, onze God    367e

Stil Gebed

Onze Vader

Kollekten

Slotlied: 969

Zegen

Lied (gezongen Amen)      431c