9 juni Liturgie

Welkom en mededelingen

Openingslied:   Psalm 24: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria:  Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen:          Psalm 24: 3 en 4

Gebed om Ontferming

Zingen:    Lied 858: 1,2,3 en 4                   (na voorspel melodie))

Gebed om de Heilige Geest

Lezing:       Kolossenzen 3:5 -12

Zingen:   Lied 912: 1,2 en 3

Lezing:     Handelingen 4:32 -5:11 en Lucas 2:34-35

Zingen:    Lied 912:  4,5 en 6

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:     Lied 353: 1,2,3 en 4                    ( na voorspel melodie) 

Ter attentie van Inzameling:  Binnenlands diaconaat (gevangenen)  kerk en Mercy Ships

Gebeden:  dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen slotlied:    Lied 657: 1 en 4

Zending en Zegen:    Zingen:  3 x AMEN ( Lied 431-C)

Inzameling

                                            Koffiedrinken in Wandelkerk