4 december 2022

Zondag 4 december 2022 Tweede Adventszondag 10.00 uur Protestantse gemeente te Kruiningen Mededelingen Intochtpsalm 80: 1,7 O God van Jozef, leid ons verder Stil gebed, bemoediging en groet Smeekgebed Lied 299e Heer, ontferm u,  Christus, ontferm u, Heer, ontferm u over ons na de woorden: ‘Daarom bidden wij U samen’ Gezongen gebed bij de opening … Lees meer

30 november Liturgie

Welkom en mededelingen Openingslied:   Psalm 146:1 en 3 Stille Voorbereiding Bemoediging en Groet Aansteken van Adventskaars Zingen:           Psalm 146:4 en 5 Toelichting bij de dankdagviering Gebed om de Heilige Geest Lezing:   II Koningen 4:1-7 Zingen:  Lied 984:1,4,5 en 6 Overdenking Orgelmeditatie:   (voorstel:  JdH 57  ‘Er komen stromen van zegen…’) Zingen:   Lied 685:1,2,3,4 en 5        (met … Lees meer

30 november Gemeenteavond

Op woensdag 30 november vindt de gemeenteavond plaats na de dankdagdienst. U bent welkom in Rond-Inn vanaf 20 uur. Om 20.15 uur is er een spreker over Duurzame landbouw. Iedereen is welkom om deze lezing bij te wonen. Het tweede gedeelte van de avond is bestemd voor gemeenteleden en begint om ongeveer 21.30 uur. De … Lees meer

27 november liturgie

 Orde van dienst voor zondag 27 november 2022, 1e Advent  met Kindernevendienst en medewerking van de Muziekgroep.  Thema:   Wandelen – als bij het licht van de nieuwe dag !                                         Welkom en mededelingen Openingslied: Psalm 122: 1 en 2 Stille voorbereiding /    Bemoediging en Groet Aansteken van 1e Adventskaars                              (geen klein gloria)                        Toelichting bij de … Lees meer

20 november liturgie

Orde van dienst voor Eeuwigheidszondag, 20 nov. 2022 met gedachtenis van overledenen en medewerking van Zanggroep Welkom en mededelingen Openingslied:  Psalm 138:1 en  2 Stille voorbereiding Bemoediging en Groet Zingen klein gloria: Lied 195 Toelichting bij de zondag Zingen:  Psalm 138:4 Gebed om Ontferming Zingen glorialied: Lied 657: 1 en 2 Gebed om de Heilige … Lees meer

10 september Monumentendag

                       Programma Monumentendag Zaterdag 10 september 2022 Johanneskerk te Kruiningen                                        Open van 10.00-16.00 uur 11.00 uur Evert van de Kamp  orgel12.00 uur Mandoline orkest Excelsior  o.l.v. Cor Roozendaal13.00 uur Leo Polderman orgel13.30 uur Trio ‘Makadio’Marite Heiboer, klarinet, Karin Besuijen, dwarsfluit, Dion Schieman, slagwerk Rondleiding door kerk en consistorie Expositie van afbeeldingen rond Passie en … Lees meer

9 juli uitstapje

Op zaterdag 9 juli aanstaande heeft de diaconie een uitstapje georganiseerd. Het reisdoel is Waarde, Meezeweg 2. Op dit adres is sinds september 2021 een theetuin gevestigd: theetuin de Meeze. We worden rond twee uur ontvangen door onze gastvrouw en kunnen genieten van heerlijke hapjes met koffie of thee. Tevens is er de mogelijkheid om … Lees meer

Gemeente-ontmoetingsochtend Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Op Hemelvaartsdag begonnen we om halftien met een viering in de kerk met als thema ‘ komen en gaan’. Na de dienst werd er bijgepraat in de wandelkerk onder het genot van een kopje koffie/thee met cake of kruidkoek. Daarna gingen we  met dertig personen naar Rond-Inn,  daar stonden oud-Hollandse spelen opgesteld. Er was voor … Lees meer

29 mei liturgie

LITURGIE ZONDAG 29 Mei 2022PG KruiningenVoorganger: pastor Erik Orgel: Dhr. E van de Kamp  Voor de dienst orgelimprovisatie                                             Welkom en mededelingen door ouderlingAanvangslied:(1) Lied95: 1,2,3                     Steek nu voor God de loftrompet                    Votum / Stil gebedBemoediging / groet Zingen “Klein Gloria” Kort woord van inleiding            “Leer mij bidden … ” Gebed om … Lees meer

Bijbelwandeling.nl

Tussen dinsdag 12 en maandag 18 april kunt u een Paaswandeling van ong. 1,5 km door Kruiningen maken. Deze kan op elk voor u geschikt moment gestart worden bij Rond-inn. De wandeling voert langs negen afbeeldingen. De scan van uw mobiele telefoon vertelt u het verhaal van Passie en Pasen en wijst u de weg. … Lees meer