9 juli uitstapje

Op zaterdag 9 juli aanstaande heeft de diaconie een uitstapje georganiseerd. Het reisdoel is Waarde, Meezeweg 2. Op dit adres is sinds september 2021 een theetuin gevestigd: theetuin de Meeze. We worden rond twee uur ontvangen door onze gastvrouw en kunnen genieten van heerlijke hapjes met koffie of thee. Tevens is er de mogelijkheid om … Lees meer

3 juli liturgie

      Orde van dienst voor zondag 3 juli 2022 in Johanneskerk te Kruiningen Welkom en mededelingen Openingslied:     Psalm 65: 1 en 3 Stille Voorbereiding Bemoediging en Groet Zingen klein gloria:  Lied 195 Toelichting bij de zondag Zingen:   Psalm 65: 5 Gebed om Ontferming Zingen glorialied:   Lied 910: 1 en 2 Kindermoment Gebed om de Heilige … Lees meer

26 juni liturgie

Orde van dienst voor zondag 26 juni, 1e van de zomer, 2022,  in PG Kruiningen Welkom en mededelingen Zingen openingslied:  Psalm 89: 1 en 2 Stille voorbereiding Bemoediging en Groet Zingen klein Gloria:   Lied 195 Toelichting bij de zondag Zingen:   Psalm 89:17 Gebed om Ontferming Zingen:    Lied 158B    2 x      (na voorspel) Kindermoment             –  kinderen … Lees meer

19 juni liturgie

Orde van dienst voor 1e zondag na Trinitatis, 19 juni 2022     – kleur groen – vaderdag Welkom en mededelingen Gedachtenis:  Jan Marinus Boone Zingen openingslied: Psalm 57:1 en 5                           (met Zanggroep?) Stille voorbereiding Bemoediging en Groet Zingen klein gloria:     Lied 195 Toelichting bij de zondag Zingen:                       Lied 995:1 en 2 Gebed om Ontferming Zingen:                       Lied … Lees meer

Gemeente-ontmoetingsochtend Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Op Hemelvaartsdag begonnen we om halftien met een viering in de kerk met als thema ‘ komen en gaan’. Na de dienst werd er bijgepraat in de wandelkerk onder het genot van een kopje koffie/thee met cake of kruidkoek. Daarna gingen we  met dertig personen naar Rond-Inn,  daar stonden oud-Hollandse spelen opgesteld. Er was voor … Lees meer

29 mei liturgie

LITURGIE ZONDAG 29 Mei 2022PG KruiningenVoorganger: pastor Erik Orgel: Dhr. E van de Kamp  Voor de dienst orgelimprovisatie                                             Welkom en mededelingen door ouderlingAanvangslied:(1) Lied95: 1,2,3                     Steek nu voor God de loftrompet                    Votum / Stil gebedBemoediging / groet Zingen “Klein Gloria” Kort woord van inleiding            “Leer mij bidden … ” Gebed om … Lees meer

Bijbelwandeling.nl

Tussen dinsdag 12 en maandag 18 april kunt u een Paaswandeling van ong. 1,5 km door Kruiningen maken. Deze kan op elk voor u geschikt moment gestart worden bij Rond-inn. De wandeling voert langs negen afbeeldingen. De scan van uw mobiele telefoon vertelt u het verhaal van Passie en Pasen en wijst u de weg. … Lees meer

8 mei online muziekavond

Zaterdagavond 8 mei 2021 hopen we mee te werken aan een livestream muziekavond vanuit de Johanneskerk te Kruiningen. Deze avond wordt rechtstreeks uitgezonden op Kerkomroep.nl en YouTube en zal in het teken staan van eenvoudige / bekende liederen. De avond begint om 19:30 uur en zal ongeveer een uur in beslag nemen. De medewerkenden deze … Lees meer

Actie Kerkbalans 2021

Zaterdag 16 januari aanstaande start de Actie Kerkbalans weer en worden de enveloppen via de post thuisbezorgd bij de leden van onze gemeente. Leest u vooral ook de brief die is bijgevoegd. Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bijbehorende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden … Lees meer

17 oktober programma orgelconcert

Programma Orgelbespeling op 17 oktober 2020 in de Johanneskerk te Kruiningen. Aanvang 19.30 – Kerk open 19.00 – Toegang vrij – Collecte bij de uitgang of vrije gift. Programma: Inleidend orgelspel 1. Twee Koraalbewerkingen:   Inleiding – Trio – Koraal   “Heer wees mijn Gids”                                                            (opgedragen aan Willem Hendrik Zwart)                                                         Gouden harpen hoor ik ruisen … Lees meer