College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de volgende taken:

· Het zorgen voor de gebouwen: zorg voor exploitatie en onderhoud. Onder de gebouwen vallen de
Johanneskerk, het verenigingsgebouw Rond-Inn aan de Hoofdstraat 77 en de pastorie, Braillestraat 7

· Het organiseren van de actie Kerkbalans, de voornaamste inkomstenbron. Hierdoor is het mogelijk om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn voor heet in stand houden van de kerkelijke gemeente.
Ook het op verantwoorde manier beheren van de financiën is een taak van het college.

· De zorg voor de medewerkers die in dienst zijn van de gemeente, daaronder vallen ook de arbeidsvoorwaarden.

· Administratie van de kerk; daaronder vallen de financiële – en de ledenadministratie.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters die ook lid zijn van de kerkenraad. Hieraan toegevoegd is een penningmeester. Hij maakt geen deel uit van de kerkenraad. 
De ledenadministratie wordt door een gemeentelid gedaan onder verantwoordelijkheid van het college.