Twee vertrouwenspersonen aangesteld

De Protestantse gemeente Kruiningen heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, een vrouw en een man, waar gemeenteleden bij terecht kunnen als zij een ervaring of zorg willen bespreken over grensoverschrijdend gedrag. Onderaan vindt u hun contactgegevens.  Met deze aanstelling neemt de Protestantse gemeente Kruiningen deel aan het samenwerkingsverband van gemeenten in de Ring de Bevelanden, classis Delta van de PKN. De twee vertrouwenspersonen hebben zich op de kerkenraadsvergadering van 6 mei 2024 voorgesteld en een presentatie gegeven.  Er is gesproken over wat veilig en respectvol betekent in onze onderlinge contacten.

Met deze deelname kiest onze gemeente ervoor om een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale taak of functie geen misbruik maken van hun positie. We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging.

De vertrouwenspersonen kennen het gemeenteleven en kerkenwerk, maar maken geen deel uit van onze gemeente. Ze staan op afstand om de vertrouwelijkheid te garanderen.

U kunt bij hen terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen. De vertrouwenspersonen zijn voor hun taak toegerust en ervaren. Uw verhaal is bij hen in veilige handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder uw toestemming.

U kunt zelf kiezen met wie u contact opneemt.

Mw Inge van Eck, tel.  06 51362233; e-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl

Dhr Jaap de Graaf, tel. 06 51835100; e-mail: degraaf@zeelandnet.nl