Spaarproject 40dagentijd

Is een vrijwilligersorganisatie op Lesbos, die opgezet is door Nikos en Katarina. Geheel belangeloos helpen zij vluchtelingen. Hun filosofie is om mensen te voeden, niet simpelweg door hen voedsel te geven, maar ook door te voorzien in hun behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap en hen een toekomst te tonen waarin ze een betekenisvolle plek hebben. Ze hebben een gratis restaurant voor vluchtelingen, een beroepsopleidingsprogramma en een internet ondersteuningscentrum. Samen met lokale Griekse inwoners en internationale vrijwilligers voeren zij dit uit voor de mensen in kamp Moria. Wij, Sicco en Tineke, hebben zelf ook een dag mogen helpen. Maaltijden bereiden, o.a. verse salades brengen aan minderjarigen, omdat ze dit in het kamp nooit krijgen. Spelen en praten met de kinderen en de mensen. Home for all voedt niet alleen, het is een verzamelpunt voor donaties van goederen en emotionele steun aan vluchtelingen. U kunt u bijdrage leveren aan dit project via de spaarbussen achter in de kerk of storten op het rekeningnummer van de Diaconie: NL28 RABO 0334.052.904 Zie ook de website: https://homeforall.eu