Uitnodiging gemeenteavond 11 maart

Woensdag 11 maart is het Biddag met aansluitende de gemeenteavond in Rond-Inn. Zoals gebruikelijk bestaat de gemeenteavond ook dit keer weer uit een formeel en een infomeel deel. In het formele deel komen de volgende onderwerpen aan de orde: − de jaarrekening en de toelichting daarop door penningmeester Martin Jobse; − een toelichting op het doel van de extra collecte op de tweede zondag van de maand, het werk van Stichting Vluchteling in het noorden van Kameroen, door de Diaconie Informeel gaan we met elkaar in gesprek over de invulling en stijl van onze erediensten, zoals de preek, de interactie, de liederen, de verbeeldingen etc. Vanuit verschillende kanten komen hierover signalen binnen, positief en soms ook kritisch. Hoe kunnen we onze vieringen nog meer van betekenis maken, voor jong en ouder? Dat is nog helemaal niet zo’n gemakkelijke opgave, maar wel belangrijk …en daar hebben we ook elkaar allemaal voor nodig. Want zonder ieders inbreng en betrokkenheid kunnen we geen eredienst vieren en kan ook de kerkenraad geen beleid maken. Tot ziens dus op onze gemeenteavond van woensdag 11 maart in Rond-Inn, ca. 20.00 uur.