Actie Kerkbalans 2021

Zaterdag 16 januari aanstaande start de Actie Kerkbalans weer en worden de enveloppen via de post thuisbezorgd bij de leden van onze gemeente. Leest u vooral ook de brief die is bijgevoegd. Het toezeggingsformulier kan worden ingevuld en in de retourenveloppe worden gestopt. In de bijbehorende brief staan adressen vermeld waar de retourenveloppen kunnen worden bezorgd. De enveloppen worden dus niet bij u opgehaald.

Colum ds Karin van den Broeke: https://www.gelovenindedelta.nl/waarom-blijf-ik-juist-in-de-coronacrisis-bij-de-kerk/

“Omzien naar elkaar betekent elkaar

zien door de ogen van God. Ik steun Actie

Kerkbalans om dit ook financieel mogelijk

te maken.”

Dominee René de Reuver,

scriba van de Protestantse Kerk in Nederland