Oppasdienst

Voor ouders met jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar is er de mogelijkheid van een crèche. Deze wordt gehouden in Rond-Inn. Momenteel is er te weinig aanbod van kinderen die gebruik maakt van de oppasdienst. Tevens zijn er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar. Heeft u kinderen in deze leeftijdsgroep en wilt u gebruik maken van de oppasdienst en wilt u tevens uw steentje hieraan bijdragen, dan kunt u contact opnemen  met Keetie Verschoore, tel. 06-36523076