Gebedsgroep

Eenmaal in de veertien dagen komt, op woensdagavond, de Gebedsgroep bij elkaar. De groep bestaat uit enthousiaste mensen, die het heel belangrijk vinden om op regelmatige basis met elkaar te bidden voor onze wereld, de samenleving, de kerk en ook voor onze gemeente. Naast gebeden wordt er ook veel gezongen met elkaar en houdt iemand van de groep een korte meditatie. Er zijn geen verplichtingen in deze groep. Zo kun je in stilte meebidden zonder dat je zelf een gebed formuleert en is het ook geen verplichting om een meditatie te houden. Contactpersoon: Barbara van den Bogaerdt, tel. 0113-383015; ebogae@zeelandnet.nl