Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door de kerk welkom geheten en krijgen informatie over onze kerkelijke gemeente.