Viering Heilig Avondmaal

Vijfmaal per jaar wordt het Avondmaal gevierd. De vorm is die van een kring. Op deze wijze komt met name ook de onderlinge gemeenschap sterk naar voren. In de zogenaamde Stille week wordt het Avondmaal op Witte Donderdag gevierd. Het afgelegd hebben van openbare belijdenis, zoals vroeger gebruikelijk, is geen voorwaarde binnen onze kerkgemeenschap. Wij gaan er vanuit dat ieder die naar voren komt daarmee in feite zijn of haar geloof (opnieuw) belijdt. Kinderen zijn ook welkom. In de kindernevendienst wordt op een voor hen begrijpelijke manier uitgelegd wat het Avondmaal betekent. De diakenen participeren nadrukkelijk bij de viering van de maaltijd.