Praktische zaken rondom de eredienst

Aanvangstijd:  De  kerkdienst begint om 10.00 uur. 

Vertegenwoordiging in de eredienst Eén van de ouderlingen is ambtsdrager van dienst en één van de diakenen doet deurdienst. Bij bijzondere diensten of gelegenheden streven we er als kerkenraad naar om voltallig aanwezig te zijn in de kerkenraadsbanken.

Muziekgroep: Regelmatig, met name op de christelijke feestdagen, maar soms ook daarbuiten, verleent onze enthousiaste Muziekgroep medewerking aan de dienst. 

Bloemen:   Iedere week staan er bloemen in het liturgisch centrum (de tuin). Een vrijwilligster haalt de bloemen en schikt ze in de vaas. Na de kerkdienst worden de bloemen gebracht bij een tweetal gemeenteleden/gezinnen als groet van de gemeente. Meestal mensen die thuiskomen uit het ziekenhuis, ouderen, zieken of mensen die het moeilijk hebben.

Autodienst:    Voor diegenen die niet op eigen gelegenheid de kerk kunnen bereiken, bestaat er de mogelijkheid om met de auto gebracht te worden. In het Kerkelijk Leven staat het telefoonnummer die u kunt bellen om een afspraak te maken.

Ontmoeting na de dienst: Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om koffie met elkaar te drinken in de Rond-Inn. Daarnaast drinken wij momenteel op de andere zondagen koffie in de wandelkerk (zo wordt het gedeelte van de kerk genoemd bij de hoofdingang, in de zomermaanden zal dat 1x in de 2 weken zijn.