Ziekte of ziekenhuisopname

Bij ziekte of ziekenhuisopname kunt u dit doorgeven aan een van de ouderlingen.