Kerkblad Kerkelijk Leven

Kerkelijk Leven
Dit is een tweewekelijks kerkblad met een regionale functie. Naast de kerkdiensten en wetenswaardigheden uit onze gemeente wordt tevens uit de omliggende gemeenten vergelijkbare informatie vermeld. 

Kopij
In principe kan ‘iedereen’ kopij aanleveren. Dit gebeurt hoofdzakelijk per e-mail, maar kan ook schriftelijk aangeleverd worden op het kopijadres. De uiterste inleverdatum is drie dagen voor de in Kerkelijk Leven vermelde inleverdatum. De redactie kan ingeleverde kopij plaatsen, inkorten en heeft ook het recht te weigeren.

Kopijadres:
Wim Huissen
Van Leeuwenhoeklaan 54
44416 DR Kruiningen
rond-uit@outlook.com

Abonnement en betaling
Abonnees krijgen jaarlijks (bijgevoegd bij het kerkblad) een rekening van het blad waarop bedrag en rekeningnummer staan. 
Voor informatie over betaling en/of abonnement kunt u terecht bij Paula Huissen, tel.: 383 606 of via e-mail  p.huissen@outlook.com (alleen voor inwoners van Kruiningen).