Predikant

De eerste prioriteit van de predikant is het crisispastoraat. Bijvoorbeeld ernstige ziekte, stervensbegeleiding, rouw en verdriet, huwelijksproblematiek, psychische nood enz. De predikant bezoekt gemeenteleden in het ziekenhuis/ psychiatrische instelling enz. Dan zijn er de pastorale gesprekken op verzoek, zoals over doop, huwelijk en andere vragen.Ook ouderen – en alleenstaandenbezoek kan door de predikant gedaan worden. Hij/ zij heeft echter maar een beperkte tijd beschikbaar en alles waar de predikant niet aan toekomt, wordt – indien mogelijk – door vrijwilligers opgevangen.