Pastoraat

Het pastoraat richt zich op de ontmoeting vanĀ  mensen in Gods naam. Pastoraat is daarom bezoekwerk namens de kerk in het licht van God. Pastorale bezoeken worden verricht door de predikant, ouderlingen en gemeenteleden (ouderenbezoekgroep, pastorale bezoekgroep). Onze visie is echter dat het pastoraat in de eerste plaats een opdracht is die de Here God aan ons allemaal heeft gegeven, ook aan u en jou.