Veertigdagentijd

In de periode voorafgaande aan Pasen leeft de gemeente bewust naar het Paasfeest toe. Deze periode van veertig dagen is een tijd van bezinning en inkeer, een tijd van stilstaan bij het lijden van Jezus van Nazareth en het lijden van de wereld. De 40-dagentijdcommissie werkt mee aan de vormgeving van deze periode in het kerkelijk jaar.

In de zondagse diensten gedurende de 40-dagentijd zorgt de commissie voor een liturgische bijdrage. In de Stille Week die begint op Palmzondag en uitloopt op het Paasfeest, is er een dienst op Witte Donderdag waarbij we het Heilig Avondmaal vieren. Er is een kerkdienst op Goede Vrijdag en een vesperdienst op Stille Zaterdag. 

Om uitdrukking te geven aan het ingetogen karakter van deze tijd wordt er ook een sobere maaltijd georganiseerd. Deze gezamenlijke doordeweekse maaltijd, welke door gemeenteleden wordt verzorgd, heeft een eenvoudig karakter en wordt omlijst door een korte liturgie. De maaltijd biedt de mogelijkheid aan de deelnemende gemeenteleden om elkaar onder heel andere omstandigheden te ontmoeten.  Jong en oud komen naar deze maaltijd in Rond-Inn, die eenvoudig is van eten maar rijk aan ontmoeting.

In de 40-dagentijd wordt er ook een vastenproject gekozen, dat financieel ondersteund wordt. Dit project heeft veelal een diaconaal karakter. Na de periode van bezinning volgt het Paasfeest.