Penningmeester

Dhr P. de Graaf
06 18511090
penningmeester@pknkruiningen.nl

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters:

NL10 RABO 0373 7239 97

ten name van CvK Protestantse Gemeente Kruiningen