Gesprekskring

Eenmaal in de drie weken zal er in het winterseizoen een gespreksgroep worden gehouden (mits er voldoende deelnemers zijn). De gespreksgroep staat onder leiding van mevrouw Barbara van den Bogaerdt. Voor meer informatie kunt u dan ook bij haar terecht. De gespreksgroep komt maximaal achtmaal per jaar bij elkaar. De plaats van samenkomst is of in de Rond-Inn of in de consistorie van de Johanneskerk. De gespreksgroep beoogt een bijdrage te leveren aan de verdieping van het geloof en het onderlinge contact.