Schoolkerkdienst

Naast de ‘gewone’ erediensten en de diensten op de christelijke feestdagen, is er jaarlijks ook de ‘schoolkerkdienst’. Deze dienst wordt in juni gehouden en wil een onderstreping zijn van de band die de christelijke school in Kruiningen, concreet ‘De Welle’ genaamd, heeft met de kerk en omgekeerd.