De erediensten in de komende weken

Gezien de situatie in Nederland met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) heeft de kerkenraad besloten om de erediensten in de Johanneskerk tot nadere datum niet meer voor publiek open te stellen. De diensten zullen wel, zoals gebruikelijk, worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl.

Behalve via de kerkomroep kunnen de teksten van de dienst ook opgevraagd worden bij ds De Ronde, ronde@solcon.nl , of op telefonisch verzoek op papier aan huis bezorgd worden.

Ook de bijeenkomsten van de preekvoorbereidingsgroep en de gebedsgroep zullen voorlopig geen doorgang vinden. In de diensten vervolgen we dus de lezing van het boek Exodus.

De vraag is: In tijden van crisis – die farao, maar ook corona kan heten – hoe zullen we dan met Mozes weerbaar en standvastig blijven?