Startweekend 16 en 17 september

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen. Het startweekend begon op zaterdag 16 september met een Open Gemeentedag. Het thema was: Vreemde Vogels. In de kerk was er een expositie van vijf creatieve gemeenteleden. Er waren schilderijen, gedichten, collage van foto’s, bloemschikkingen en creatief handwerk. Via de beamer werden er foto’s vertoond over de historie van de Johanneskerk en van de kerkelijke gemeente. Tevens was er muziek van de organist en de muziekgroep via CD en er waren twee buitenlandse zangers. Er waren stands met informatie over de diaconie, over de stichting Moqimi, over Amnesty International en informatie over de kerkelijke vieringen met het tonen van de diverse kleuren stola’s. Tussen de middag konden we genieten van een lunch met verse mosselen. De hele dag was er volop inloop van belangstellenden. Op zondag 17 september was het startzondag. Onze muziekgroep verleende hun medewerking aan de dienst. De lezing was uit het boek Jona. Jona betekent duif en er was ook een echte duif aanwezig in de kerk. Na afloop van de dienst werd hij uit het mandje gelaten en kon hij weer terug vliegen naar zijn huis. We kunnen terugzien op een geslaagd startweekend.