Verslag gemeenteavond

Op woensdag 8 maart na de biddagdienst in de kerk vond de gemeenteavond plaats in Rond-Inn.
Op de agenda staat een presentatie over Mercy Ships, het diaconale collectedoel voor de extra collecte op de tweede zondag van de maand, enkele mededelingen van de kerkenraad en het bespreken van de financiën van de kerk.

Even na acht uur, nadat iedereen voorzien is van koffie of thee, worden we welkom geheten door Barbara van den Bogaerdt. Barbara gaat ons voor in gebed, ze vraagt een zegen voor deze avond. Het woord is aan Remy van den Bogaerdt. Remy vertelt aan de hand van een presentatie op de beamer in het kort iets over Mercy Ships. Ze werkt sinds elf jaar voor Mercy Ships. Ze vertelt over de geschiedenis, over de organisatie en hoe het zo gegroeid is. Momenteel zijn er twee schepen, de Global Mercy (2021), sinds kort in gebruik en de Africa Mercy (2007). Het laatste schip ligt nu een half jaar stil in verband met onderhoud. De visie van Mercy Ships is om ziekenhuisschepen in te zetten voor operaties bij de allerarmsten. De missie is om ernaar te streven het voorbeeld van Jezus te volgen en hoop en genezing te brengen. De vrijwilligers aan boord leven volgens de kernwaarden, God liefhebben staat bovenaan, anderen liefhebben en dienen, integer zijn en zo goed mogelijk werk leveren. Mercy Ships is ontstaan vanuit Jeugd met een Opdracht, in 1978 wordt het eerste schip aangekocht, de Anastasis. In de jaren daarna komen er meer schepen bij zoals de Island Mercy en de Caribbean Mercy. Het nieuwste schip de Global Mercy is niet alleen geschikt voor operaties, maar er wordt ook een stukje onderwijs en training gegeven. Aan boord  is een compleet ziekenhuis, er is ruimte voor bijna 200 patiënten. Er  is ook gelegenheid voor familieleden om te blijven. Op het schip is ruimte voor ongeveer 700 bemanningsleden, overdag komen daar 200 mensen bij, lokale mensen van het land waar het schip ligt afgemeerd en waar men operaties verricht.  Er zijn verblijfsruimten voor vrijwilligers, kantoren, trainingsruimten en een school. De meeste mensen in arme landen sterven door een gebrek aan operaties, hier willen ze iets aan veranderen. Er worden diverse ingrepen verricht, waaronder oogoperaties, orthopedische operaties en tandheelkunde.  Het werk van Remy bestaat onder andere uit het begeleiden van  gezinnen die zich voorbereiden op een verblijf op het schip, Member Care. Na enkele vragen van gemeenteleden bedanken we Remy voor haar inspirerende uiteenzetting en als dank krijgt ze een cadeaubon aangeboden.

Na een korte pauze met een tweede kopje koffie of thee is het woord aan de voorzitter van de kerkenraad Wim Huissen. Hij heeft enkele korte mededelingen vanuit de kerkenraad. Een groepje is begonnen met de voorbereiding van het startweekend, met name de startzaterdag op 16 september aanstaande. Het idee is om wat we doorheen het jaar doen als kerk in een of andere vorm toe te lichten aan de gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Wellicht wordt er een beroep gedaan op enkele vrijwilligers. We ontvingen een uitnodiging van de gemeente Reimerswaal voor een startbijeenkomst kerkenvisie Reimerswaal. De gemeente wil praten met kerkeigenaren over de toekomst van hun kerkgebouw.  Het gesprek zal gaan over het gebruik, het onderhoud en de toekomstverwachting van het monumentale kerkgebouw. Wim en Arie gaan ernaartoe. Te zijner tijd volgt meer informatie. Het postadres van de kerk is Postbus 11, Kruiningen, maar de postbussen zijn verplaatst naar een winkel in Krabbendijke. Er is steeds een extra ritje naar Krabbendijke voor nodig om de post op te halen. Daarom wordt er binnenkort een brievenbus geplaatst bij de kerk, de brievenbus komt naast het infobord van het wandelnetwerk. We kunnen dan te zijner tijd de postbus opzeggen. Wim vraagt naar de temperatuur in de kerk. Vanwege de gasprijzen wordt er beperkt gestookt en is de temperatuur in de kerk niet zo hoog. De aanwezige gemeenteleden vinden de temperatuur zo goed, wat warmer aangekleed en met eventueel een dekentje of kussentje is het goed te doen.

Tenslotte is het woord aan de penningmeester van de kerk, Piet de Graaf. Piet deelt de verkorte jaarrekening 2022 van de kerk uit en geeft een toelichting. Sinds jaren is er weer een positief saldo op de jaarrekening. Er zijn meer vrijwillige bijdragen binnengekomen. Tevens meer giften, met name van nabestaanden na het overlijden van een gemeentelid. Iedereen hartelijk dank voor de binnengekomen bijdragen en giften. De opbrengst van de collecten is iets minder dan in het jaar 2021.  Boekhoudkundig is er een tekort, sinds enkele jaren reserveren we voor onderhoud van de kerk, het orgel, de pastorie en Rond-Inn. Piet beantwoordt enkele vragen over de jaarrekening. Wim bedankt Piet voor zijn werkzaamheden en voor de toelichting op de financiën. Wim sluit de avond met een ‘danklied’.: Onder uw hemelbogen, gedekt door blauwe lucht, gezegend met uw zegen, geven de velden vrucht. Door U aan ’t licht geroepen – de mens tot spijs en drank. Een overvloed aan leven. Mijn bron voor lied en dank.