22 oktober kerkdienst m.m.v. Molukse fluitgroep

In de kerkdienst van zondag 22 oktober werd er afscheid genomen van diaken Marijn Heiboer. Aan deze dienst werd medewerking verleend door de Molukse fluitgroep OBT GIM.  De collega van Marijn speelt mee in de fluitgroep en zo is de uitnodiging aan de fluitgroep tot stand gekomen. De Molukse groep speelt altijd in eigen diensten, het was de eerste keer dat ze in een Protestantse gemeente mochten spelen. Na afloop van de dienst werd er nog nagepraat in Rond-Inn onder het genot van een kopje koffie/thee.  De kerkdienst kunt u beluisteren en bekijken op: Kerkomroep