4 juni Liturgie

Orde van dienst voor zondag Trinitatis,  4 juni 2023                  (kleur wit)

Welkom en mededelingen

Zingen openingslied:  Psalm 150: 1 en 2

Stille voorbereiding

Bemoediging en Groet

Zingen klein Gloria:    Lied 195

Toelichting bij de zondag

Zingen                      Lied 146C: 7     

Gebed om Ontferming

Zingen:                      Lied 305: 1,2 en 3    

Gebed om de heilige Geest

Lezing:    I  Petrus 5

Zingen:    Lied 362: 1

Lezing:   Mattheus 28: 16-20

Zingen:    Lied 362: 2 en 3

Verkondiging

Orgelmeditatie

Zingen:  Lied 727: 1,3,5, 2, 10     (N.B.  verzen graag in deze volgorde)      

Ter attentie van inzameling: Algemeen onderhoud gebouwen  en kerk

Gebedendankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen slotlied:   Lied 705: 1,3 en 4

Zending en Zegen

                          Koffie/ thee drinken in Rond-Inn